discuz DIY一列多行的数据调用方法

作者:快乐男生   时间:2019-07-12 07:00:02   来源:原创   阅读:3   评论:0  

一行两列的方法:


  • [loop]
  • {title}

  • [/loop]


 • 复制代码一行三列:


   • [loop]
   • {title}

   • [/loop]


 • 复制代码一行四列+主题列表
   • [loop]
   • {title}
   • [/loop]
  复制代码
  一行四列+主题列表 +板块主题总数


   • [loop]
   • {posts}|{title}

   • [/loop]

  复制代码
  discuz
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享

  评论 (0人参与

  最新评论
  暂无评论
  写博客